Kimmie Cowboy

De illustratie op het omslag laat er geen twijfel over bestaan: zelfs een angstaanjagende beer brengt het meisje dat tegenover het dier staat niet van haar stuk. Het is dan ook niet zo maar een meisje, het is Kimmie Cowboy

Juryrapport: KIDDO-Leespluim van de maand juli 2013

De illustratie op het omslag laat er geen twijfel over bestaan: zelfs een angstaanjagende beer brengt het meisje dat tegenover het dier staat niet van haar stuk. Het is dan ook niet zo maar een meisje, het is Kimmie Cowboy. Ze woont in haar eentje op een kleine ranch in het Wilde Westen en moet zich zo nu en dan tegen gevaren verdedigen: tegen een veedief bijvoorbeeld die er met een kalfje vandoor dreigt te gaan. Kimmie en de dief staan gewapend tegenover elkaar en ze zegt: ‘Ik tel tot drie!’, waarop de dief spot: ‘Je laat me schrikken! Tel jij maar tot drie, hoor, kipje, ik kan ook goed mikken.’ Dan begint Kimmie te tellen: ‘Duizend…’ en vervolgens telt ze achteruit terug tot drie. Maar eer ze zover is gekomen, wordt de dief steeds suffer en valt ten slotte in slaap. Een kort verhaaltje op drie dubbelpagina’s met tekst en illustraties. Zo volgen er nog vier, met titels als Beer, Indiaan, Rodeo en Bizonjager. Hoe verschillend de tegenstanders ook zijn, één ding hebben ze gemeen, ze maken duidelijk dat wie niet sterk is, slim moet zijn! De oorlogszuchtige indiaan brengt Kimmie met een soepje tot vredelievende gedachten, de rodeostier fluistert ze sprookjes in het oor en de bizonjager doet ze versteld staan door een ijsje te laten branden. De meest poëtische confrontatie is die tussen Kimmie en een beer op een late avond. Om het razende dier tot bedaren te brengen, wijst ze het op de sterrenhemel en begint te vertellen over de zeven sterren die het sterrenbeeld van de Grote Beer vormen. En ja hoor, de beer staat verbaasd naar boven te staren en Kimmie gaat er snel vandoor want: ‘Grote Beren zijn wel leuk, maar enkel in de lucht!’ Het aardige van deze verhaaltjes is dat Kimmie er steeds in slaagt haar belagers op vreedzame wijze uit te schakelen. Een dankbaar onderwerp voor jonge kinderen, zo’n klein meisje dat het wint van machtige tegenstanders. De krachtige illustraties benadrukken dat nog eens. De tekst op rijm vraagt erom voorgelezen te worden. En ik raad u aan dat te doen, anders krijgt u met Kimmie te maken!