Cursussen Voorlezen gaat zó:

Training on the job

Voorlezen aan jonge kinderen kan op veel manieren, op veel momenten, in verschillende situaties. Het integreren van voorlezen in de breedste zin van het woord is de inzet van deze “training on the job”. De docent meldt zich in de groep en gaat met de kinderen lezen. Er wordt gebruik gemaakt van de meegebrachte boekencollectie..

Lees verder..

Geniet er samen van

Voorlezen begint al met jonge baby's, wat je eigenlijk ook 'speellezen' kunt noemen. De leescultuur wordt sterker door de motivatie van de pedagogisch medewerkers om samen met de allerkleinsten op een rijke manier te lezen en te spelen met de boekjes. Wanneer kinderen iets ouder worden wordt het belangrijker om ook de juiste voorleessituatie goed voor elkaar te krijgen..

Lees verder..

Boekenkeuze, collectievorming en leesomgeving

Voor een optimaal effect van voorlezen op de ontwikkeling van kinderen is niet alleen het voorlezen maar ook de kwaliteit van de gebruikte boeken en de leesomgeving in het kinderdagverblijf cruciaal. De pedagogische medewerker die kennis heeft van geschikte boeken afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen, levert een waardevolle bijdrage aan de leesbeleving..

Lees verder..