Van Pluim van de maand naar KIDDO Leespluim

Wat is de Leespluim?

OorkondeDe KIDDO-Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen (0-6 jaar) om hen te prikkelen tot lezen en hun leesplezier en taalvaardigheid te bevorderen.
De KIDDO Leespluim richt zich op professionals die werken met jonge kinderen in de kinderopvang, VVE, peuterspeelzalen, als gastouder en onderbouw van het basisonderwijs. Doelstelling is kinderen vertrouwd te maken met boeken en lezen. Een onafhankelijke jury houdt bij de beoordeling rekening met de inzetbaarheid van de boeken in opvang en onderwijs. Daarnaast moet de taal voldoende uitdaging bieden voor het uitbreiden van de woordenschat en zijn de illustraties verhaalondersteunend en zonder tekst zelfstandig te interpreteren.

Pluim van de maand

Ruim dertig jaar geleden begon de KIDDO Leespluim als de Pluim van de maand. Het initiatief voor de Pluim is genomen door Marcella Pleysier van het tijdschrift Bobo en werd met wisselende tijdschriftpartners als Ouders van Nu, KRO Studio, Margriet, Libelle en de Utrechtse Kinderboekwinkel voortgezet. De prijs is toegekend vanaf september 1984 t/m september 2005 aan boeken voor de leeftijdsgroep 3-8 jaar. Het doel was ouders te helpen bij het vinden van mooie prentenboeken en kleuters zo snel mogelijk kennis te laten maken met het lezen. Na 250 pluimen keerde het economisch tij en was er geen financieel draagvlak meer.


Leespluim
Het vaktijdschrift Leeskraam* heeft het initiatief genomen om de Pluim van de Maand voort te zetten als Leespluim, een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Een iets andere  opzet door de toevoeging van het criterium ‘veelzijdig bruikbaar’. Daarbij kwam de kinderopvang om de hoek kijken, want daar vond men dat criterium  net zo belangrijk als een goede kwaliteit. 
De prijs werd maandelijks toegekend door een jury die een platform vertegenwoordigde van instellingen die zich bezighouden met boeken voor jonge kinderen, te weten: tijdschriften (vaktijdschriften Leeskraam en Kiddo), de samenwerkende kinderboekwinkels, de bibliotheken, Sardes, kinderopvangorganisatie SKON. De eerste Leespluim werd uitgereikt in mei 2006.

KIDDO-Leespluim
Vanaf 2012 is de Leespluim niet langer financieel ondersteund door NBD/Biblion en is het pedagogisch vaktijdschrift KIDDO de thuisbasis geworden. Naast professionals die met jonge kinderen werken in de kinderopvang en het onderwijs behoren studenten in opleiding, ouders, grootouders en kinderen zelf tot de doelgroep.  (Kinder)boekhandels en bibliotheken zorgen ook voor de verspreiding. Om de Leespluim nog beter in te kunnen zetten in de kinderopvang, VVE en onderbouw basisonderwijs worden bij de bekroonde boeken activiteiten uitgewerkt.
De jury is nog altijd afkomstig uit een breed platform en bestaat op dit moment uit Kees Broekhof (Sardes), Agnes van Hoesel (deskundige kinderopvang), Jessica Crezee (KIDDO), Irma Land (Leesbevordering & Edutainment), Lia Reedijk (Utrechtse Kinderboekwinkel), Teresia Spoelman (jeugdbibliothecaris),  Lonneke van Dijk (CED) en Anja de Rek (deskundige kinderopvang).
De jury streeft ernaar een verantwoorde keus te maken uit het brede aanbod van (prenten)boeken dat in Nederland en Vlaanderen wordt uitgegeven en let daarbij op taalgebruik, originaliteit, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor de doelgroep en toepassing van het beeld.

* vaktijdschrift Leeskraam, alles over lezen met kinderen van 0-6 jaar, een uitgave van NBD|Biblion opgeheven in 2009  

vaktijdschrift KIDDO 
Pedagogisch vaktijdschrift KIDDO bestaat al meer dan vijftien jaar. Het richt zich op professionals in de kinderopvang in Nederland en Vlaanderen die dagelijks werken aan onder andere taalstimulering bij jonge kinderen. Prentenboeken spelen daarbij een belangrijke rol en het gebruik van prentenboeken wordt dan ook gestimuleerd. Door de samenwerking met het tijdschrift KIDDO zal de Leespluim op nog meer plaatsen onder de aandacht komen en daarmee het (interactief) werken met prentenboeken.