Juryleden

De jury bestaat uit de volgende leden:
 
Marijke Bos
Boekstart
 
Kees Broekhof
Specialist taal en minderheden, Sardes
 
Agnes van Hoesel
KinderMAATwerk
 
Irma Land
Leesbevordering & Edutainment
 
Lia Reedijk
Utrechtse Kinderboekwinkel
 
Anja de Rek
Voorheen Skon kinderopvang
 
Teresia Spoelman
Bibliotheek Gooi en meer
 
Coby Faber
Marketingcoördinator KIDDO
 
† Herman Kakebeeke
Overleden erelid